عوارض ناشی از مصرف ال اس دی

اثرات مصرف ال‌اس‌دی می‌تواند غیرقابل پیش بینی باشد. این اثرات به میزان مصرف، شخصیت مصرف‌کننده و محیط مصرف ال‌اس‌دی بستگی دارد.

ال اس دی چیست؟

جزو مواد توهم زا دسته بندی می شود و ماده ای نیمه صناعی (نیمه مصنوعی) است. در حقیقت ماده است که از نوعی قارچ موسوم به «ارگوت» گرفته می شود و تحت عملیات شیمیایی خاص، به صورت ال اس دی در می آید.
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید