اثرات مرفین بر بدن انسان

مصرف مرفین همانند سایر داروهایی که در طبقه بندی مواد مخدر قرار می گیرند نیز می تواند مورد سوء استفاده افراد قرار گیرد. برخی از افراد به این دارو اعتیاد پیدا می کنند. معمولا اعتیاد به این ماده به طرق مختلفی انجام می شود . اثرات مخرب ناشی از مصرف مرفین بر اکثر اندام داخلی بدن می باشد.

مرفین چیست؟

مرفین نوعی مواد مخدر یا اپیوئید (مجموعه مواد طبیعی و شیمیایی مسکن شبیه به مرفین یا مواد افیونی گفته می‌شود که در سیناپس به گیرندهای عصبی اپیویید می‌چسبند) بسیار قوی است که از تریاک به‌دست آمده و مهمترین ترکیب مؤثر تریاک است.
درصد مرفین موجود در تریاک خشک شده ممکن است بین ۴٪ تا ۲۱٪ باشد. مکانیسم تأثیر آن از طریق تأثیر بر دستگاه عصبی مرکزی است که احساس درد را کاهش می‌دهد. مرفین دارویی به شدت اعتیادآور به شمار می‌اید. تحمل دارویی و وابستگی جسمی و روحی به آن به سرعت ایجاد می‌شود.متن کوتاه
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید