جهت مشاوره همین حالا با ما تماس بگیرید : 14 - 66055713 و 09356749330

بستری در کلینیک مجهز

اغلب بیماران در روزهای اولیه ترک اعتیاد دچار ترس و بیقراری میشوند که با پذیرش بیماری اعتیاد ، تحمل کردن عوارض خماری ، مبارزه با افکار معتادگونه و استفاده از داروهای ترک اعتیاد کمک به روند بهبود خود مینمایند . همچنین بیماران اعصاب و روان با پذیرش بیماری خود و تحمل کردن ، سازش کردن با نوسانات اخلاقی و اعتماد کردن به فرآیند بهبودی ، کمک به درمان بیماری خود می کنند.
کلینیک ترک اعتیاد باور فضایی مناسب را برای بستری و نگهداری بیماران فراهم کرده است.

 
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید